HoustonVertical-IMG_8736.jpg

HoustonVertical-IMG_8736.jpg

Downtown Houston, Texas.